بازارهای مالی

  • 2021-10-19

بازارهای مالی مربوط به تجارت اوراق بهادار و کالاها در یک بازار مقرر و داده ها و آمار مرتبط با آن است. این راهنمای منابع اطلاعات مربوط به بازار مالی ، از جمله ارزیابی بازار ، اطلاعات سهامداران و نرخ ارز را در اختیار شما قرار می دهد. همچنین به راهنمای منابع بانکداری سرمایه گذاری مراجعه کنید.

بازارهای مالی مربوط به تجارت اوراق بهادار و کالاها در یک بازار مقرر و داده ها و آمار مرتبط با آن است. این راهنمای منابع اطلاعات مربوط به بازار مالی ، از جمله ارزیابی بازار ، اطلاعات سهامداران و نرخ ارز را در اختیار شما قرار می دهد. همچنین به راهنمای منابع بانکداری سرمایه گذاری مراجعه کنید.

بازارهای مالی مربوط به تجارت اوراق بهادار و کالاها در یک بازار مقرر و داده ها و آمار مرتبط با آن است. این راهنمای منابع اطلاعات مربوط به بازار مالی ، از جمله ارزیابی بازار ، اطلاعات سهامداران و نرخ ارز را در اختیار شما قرار می دهد. همچنین به راهنمای منابع بانکداری سرمایه گذاری مراجعه کنید.

نمای کلی و تجزیه و تحلیل

نسخه های ردیابی شده توسط بازارهایی مانند "جریان وجوه" را ارائه می دهد. سیستم بایگانی فدرال رزرو برای تحقیقات اقتصادی (FRASER) آمار تجاری و اقتصادی تاریخی را برای اقتصاد ایالات متحده فراهم می کند ، در برخی موارد به اواخر دهه 1800 باز می گردد. برای ایجاد سری داده های بدون وقفه از Fraser با داده های موجود در پایگاه داده اقتصادی فدرال رزرو (FRED II) استفاده کنید.

نسخه های ردیابی شده توسط بازارهایی مانند "جریان وجوه" را ارائه می دهد. سیستم بایگانی فدرال رزرو برای تحقیقات اقتصادی (FRASER) آمار تجاری و اقتصادی تاریخی را برای اقتصاد ایالات متحده فراهم می کند ، در برخی موارد به اواخر دهه 1800 باز می گردد. برای ایجاد سری داده های بدون وقفه از Fraser با داده های موجود در پایگاه داده اقتصادی فدرال رزرو (FRED II) استفاده کنید.

انتشار داده های فدرال رزرو

نسخه های ردیابی شده توسط بازارهایی مانند "جریان وجوه" را ارائه می دهد. سیستم بایگانی فدرال رزرو برای تحقیقات اقتصادی (FRASER) آمار تجاری و اقتصادی تاریخی را برای اقتصاد ایالات متحده فراهم می کند ، در برخی موارد به اواخر دهه 1800 باز می گردد. برای ایجاد سری داده های بدون وقفه از Fraser با داده های موجود در پایگاه داده اقتصادی فدرال رزرو (FRED II) استفاده کنید.

مرجع. HG173 . H327 در اتاق خواندن تمبر. نمای کلی از زمینه مالی. به سه جلد تقسیم می شود: بازار مالی و ابزار ؛مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی ؛و ارزیابی ، مدل سازی مالی و ابزارهای کمی.

مرجع. HG173 . H327 در اتاق خواندن تمبر. نمای کلی از زمینه مالی. به سه جلد تقسیم می شود: بازار مالی و ابزار ؛مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی ؛و ارزیابی ، مدل سازی مالی و ابزارهای کمی.

کتابچه راهنمای دارایی

مرجع. HG173 . H327 در اتاق خواندن تمبر. نمای کلی از زمینه مالی. به سه جلد تقسیم می شود: بازار مالی و ابزار ؛مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی ؛و ارزیابی ، مدل سازی مالی و ابزارهای کمی.

در دسترس بودن هاروارد را بررسی کنید

در دسترس آنلاین. نمای کلی از زمینه مالی. به سه جلد تقسیم می شود: بازار مالی و ابزار ؛مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی ؛و ارزیابی ، مدل سازی مالی و ابزارهای کمی.

در دسترس آنلاین. نمای کلی از زمینه مالی. به سه جلد تقسیم می شود: بازار مالی و ابزار ؛مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی ؛و ارزیابی ، مدل سازی مالی و ابزارهای کمی.

دفترچه راهنمای مالی

در دسترس آنلاین. نمای کلی از زمینه مالی. به سه جلد تقسیم می شود: بازار مالی و ابزار ؛مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی ؛و ارزیابی ، مدل سازی مالی و ابزارهای کمی.

در دسترس بودن هاروارد را بررسی کنید

انجمن ملی شرکتهای سرمایه گذاری ایالات متحده. داده ها و تحقیقات در مورد سرمایه گذاران و برنامه های بازنشستگی را ارائه می دهد. عناوین گزارش شامل "سهام عدالت و اوراق بهادار در آمریکا" و "ویژگی های سرمایه گذاران صندوق های متقابل" است."کتاب واقعیت شرکت سرمایه گذاری" آن یک نمای کلی از صندوق های متقابل ، اطلاعات سهامداران و روندهای اقتصادی را ارائه می دهد.

انجمن ملی شرکتهای سرمایه گذاری ایالات متحده. داده ها و تحقیقات در مورد سرمایه گذاران و برنامه های بازنشستگی را ارائه می دهد. عناوین گزارش شامل "سهام عدالت و اوراق بهادار در آمریکا" و "ویژگی های سرمایه گذاران صندوق های متقابل" است."کتاب واقعیت شرکت سرمایه گذاری" آن یک نمای کلی از صندوق های متقابل ، اطلاعات سهامداران و روندهای اقتصادی را ارائه می دهد.

موسسه شرکت سرمایه گذاری

انجمن ملی شرکتهای سرمایه گذاری ایالات متحده. داده ها و تحقیقات در مورد سرمایه گذاران و برنامه های بازنشستگی را ارائه می دهد. عناوین گزارش شامل "سهام عدالت و اوراق بهادار در آمریکا" و "ویژگی های سرمایه گذاران صندوق های متقابل" است."کتاب واقعیت شرکت سرمایه گذاری" آن یک نمای کلی از صندوق های متقابل ، اطلاعات سهامداران و روندهای اقتصادی را ارائه می دهد.

Ibisworld گزارش هایی را در مورد صنایع در ایالات متحده منتشر می کند- از جمله کشورهای منتخب ، انگلستان ، استرالیا ، کانادا و چین.

Ibisworld گزارش هایی را در مورد صنایع در ایالات متحده منتشر می کند- از جمله کشورهای منتخب ، انگلستان ، استرالیا ، کانادا و چین.

IBISWORLD

Ibisworld گزارش هایی را در مورد صنایع در ایالات متحده منتشر می کند- از جمله کشورهای منتخب ، انگلستان ، استرالیا ، کانادا و چین.

گزارش ها شامل مبادلات سهام و کالا در ایالات متحده ، تجارت فرکانس بالا در ایالات متحده است

مرجع. HG4501 . S7949 در اتاق خواندن تمبرها. قبلاً Ibbotson's. انتشار سالانه حاوی میانگین های تاریخی برای انواع مختلف سرمایه گذاری مانند کل بازده و ارزش شاخص برای سهام شرکت های بزرگ و کوچک.

مرجع. HG4501 . S7949 در اتاق خواندن تمبرها. قبلاً Ibbotson's. انتشار سالانه حاوی میانگین های تاریخی برای انواع مختلف سرمایه گذاری مانند کل بازده و ارزش شاخص برای سهام شرکت های بزرگ و کوچک.

سالنامه کلاسیک SBBI: نتایج بازار سهام ، اوراق قرضه ، صورتحساب و تورم

مرجع. HG4501 . S7949 در اتاق خواندن تمبرها. قبلاً Ibbotson's. انتشار سالانه حاوی میانگین های تاریخی برای انواع مختلف سرمایه گذاری مانند کل بازده و ارزش شاخص برای سهام شرکت های بزرگ و کوچک.

در دسترس بودن هاروارد را بررسی کنید

مرجع. HG151. B36 2010 در اتاق خواندن تمبر.

کتاب مرجع حاوی اصطلاحات اساسی بازار مالی بین المللی امروز. این تعاریف مختصر و واضح از بیش از 5،000 اصطلاح معمول در صنعت استفاده می کند و رشته های حسابداری ، بانکی ، امور مالی شرکت ها ، مدیریت سرمایه گذاری و بیمه را پوشش می دهد.

مرجع. HG151. B36 2010 در اتاق خواندن تمبر.

کتاب مرجع حاوی اصطلاحات اساسی بازار مالی بین المللی امروز. این تعاریف مختصر و واضح از بیش از 5،000 اصطلاح معمول در صنعت استفاده می کند و رشته های حسابداری ، بانکی ، امور مالی شرکت ها ، مدیریت سرمایه گذاری و بیمه را پوشش می دهد.

دیکشنری مالی ، سرمایه گذاری و بانکداری Palgrave Macmillan

مرجع. HG151. B36 2010 در اتاق خواندن تمبر.

کتاب مرجع حاوی اصطلاحات اساسی بازار مالی بین المللی امروز. این تعاریف مختصر و واضح از بیش از 5،000 اصطلاح معمول در صنعت استفاده می کند و رشته های حسابداری ، بانکی ، امور مالی شرکت ها ، مدیریت سرمایه گذاری و بیمه را پوشش می دهد.

در دسترس بودن هاروارد را بررسی کنید

بررسی سالانه داده ها در صنعت اوراق بهادار ایالات متحده ، فعالیت بازار ، مشارکت سرمایه گذار ، بازارهای جهانی ، پس انداز و سرمایه گذاری.

بررسی سالانه داده ها در صنعت اوراق بهادار ایالات متحده ، فعالیت بازار ، مشارکت سرمایه گذار ، بازارهای جهانی ، پس انداز و سرمایه گذاری.

انجمن صنعت و بازارهای مالی اوراق بهادار (SIFMA) کتاب واقعیت

بررسی سالانه داده ها در صنعت اوراق بهادار ایالات متحده ، فعالیت بازار ، مشارکت سرمایه گذار ، بازارهای جهانی ، پس انداز و سرمایه گذاری.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.